top of page

Chuyên viên điều phối nội dung E-learning

Mô tả công việc

 • Sáng tạo các hoạt động học tập nhằm tăng cường mức độ chú tâm của học sinh vào nội dung khóa học và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của người học.

 • Làm việc với các chuyên gia và xác định mục tiêu học tập của người học, kết quả đầu ra của chương trình đào tạo.

 • Thiết kế template và guideline, tài liệu mẫu để đồng bộ hóa chất lượng nội dung trong quá trình sản xuất.

 • Xác định mục tiêu cuối cùng của bài giảng và kiểm tra chất lượng nội dung phù hợp, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra.

 • Hình dung và mô tả các thiết kế đồ họa, giao diện người dùng và thành phẩm cho bài giảng.

 • Nghiên cứu và phân tích bài giảng dựa trên người học và bối cảnh.

 • Áp dụng các lý thuyết, thực hành và phương pháp thiết kế đã được kiểm nghiệm.

 • Thiết kế các bài tập và hoạt động giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập.

 • Làm việc với nhóm thiết kế sản phẩm truyền thông đa phương tiện để tạo tài liệu / phương tiện hỗ trợ (âm thanh, video, mô phỏng, tiểu phẩm, trò chơi, v.v.).

 • Đưa ra các tiêu chí dùng để đánh giá hoạt động của người học và phát triển các công cụ đánh giá.

 • Lưu trữ và bảo mật tài liệu dự án và khóa học.

 • Hỗ trợ các dự án Học tập & Phát triển đặc biệt khác, các giáo phẩm, và thực hiện các nhiệm vụ khác nếu có.

 • Tập huấn giáo viên và người học sử dụng hệ thống học tập trực tuyến.

Yêu cầu

 • Bằng BS hoặc MA có liên quan về giáo dục, đào tạo, công nghệ giáo dục, thiết kế bài giảng, hoặc tương tự.

 • Có kinh nghiệm thiết kế giảng dạy và công nghệ giảng dạy K-12.

 • Có kiến thức tốt về lý luận học tập và các mô hình thiết kế bài giảng (Instructional Design).

 • Kỹ năng lập kế hoạch cho giáo án và chương trình giảng dạy.

 • Kiến thức về phần mềm thiết kế khóa học và ít nhất một Hệ thống quản lý học tập (LMS) là một lợi thế.

 • Kỹ năng thiết kế đồ họa trực quan (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator) và khả năng thiết kế kịch bản phân cảnh (Storyboard) là một lợi thế.

 • Có khả năng soạn thảo văn bản, văn bản hướng dẫn, kịch bản âm thanh / kịch bản video bằng tiếng Việt hiệu quả.

 • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, kỹ năng viết và trình bày tốt.

 • Có khả năng làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh, thay đổi liên tục.

 • Bảo mật thông tin.

bottom of page