top of page

Chuyên gia đào tạo ICT

Mô tả công việc

 • Đào tạo theo hình thức trực tiếp và online cho giáo viên/giảng viên những kiến thức liên quan đến CNTT và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy. 

 • Phối hợp với các chuyên gia phát triển và thiết kế lộ trình đào các kỹ năng liên quan tới bộ công cụ Google Workspace cho Giáo dục và Điện toán đám mây cho giáo viên bậc THPT, THCS và TH.

 • Đào tạo giáo viên sử dụng thuần thục các công nghệ sẵn có về Hệ thống quản trị đào tạo (LMS – Learning Management System). 

 • Soạn giáo án, tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn cho khóa đào tạo.

 • Hỗ trợ quá trình triển khai các dự án công nghệ giáo dục quy mô quận/huyện.

 • Là người đại diện hình ảnh truyền thông cho khóa đào tạo.

 • Tạo cơ hộ phát triển và thăng tiến nghề nghiệp cho giáo viên trong cộng đồng giáo dục áp dụng công nghệ.

 • Hoàn thành các công việc liên quan khác.

Yêu cầu

 • Trình độ đại học hoặc cao hơn.

 • Ưu tiên ứng viên thuộc chuyên ngành sư phạm và đã có kinh nghiệm giảng dạy.

 • Có khả năng tự học hỏi.

 • Có khả năng làm việc độc lập.

bottom of page