top of page

Nhân viên thiết kế mỹ thuật đa phương diện

Mô tả công việc

 • Thiết kế các sản phẩm đồ họa trực quan bằng cách sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa

 • Tạo và chỉnh sửa sản phẩm mỹ thuật đa phương tiện theo mô tả

 • Bố cục thiết kế, bao gồm lựa chọn màu sắc, hình ảnh và kiểu chữ

 • Phối hợp với nhóm để đưa ra các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho từng giáo án.

 • Quản lý sản phẩm từ ​​khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thành và duy trì kiểm tra chất lượng theo thời gian.

 • Đề xuất vật liệu thích hợp và chi phí tương đối của các sản phẩm trong ngân sách và thời gian đã thỏa thuận. Hỗ trợ kiểm tra chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

 • Thiết kế các sản phẩm marketing bao gồm phát triển chủ đề tổng thể, thiết kế từng phần, v.v.

Yêu cầu

 • Bằng cử nhân hoặc cao đẳng về nghệ thuật, thiết kế hoặc tương đương

 • 2-3 năm kinh nghiệm trong bộ phận sáng tạo nội bộ hoặc công ty thiết kế

 • Thành thạo phần mềm thiết kế đồ họa bao gồm Photoshop và Adobe Illustrator

 • Phải có khả năng áp dụng các hướng dẫn thiết kế một cách sáng tạo

 • Có kỹ năng mạnh mẽ về thiết kế ý tưởng, cảm giác tốt về thiết kế, bố cục và kiểu chữ

 • Có kỹ năng chụp ảnh, đồ họa chuyển động và tạo video được ưu tiên

 • Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian

 • Kỹ năng giao tiếp tốt. Không mang cái tôi cá nhân vào công việc.

bottom of page