top of page
Tìm kiếm

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN HỌC & THI ĐẾN TỪ AWS SHE BUILDS

AWS CloudUp là một khóa học 8 tuần, linh hoạt, phục vụ cộng đồng dành riêng cho phụ nữ do AWS She Builds tổ chức. Chương trình mô-đun dạy học trực tuyến cùng các phiên Q&A hàng tuần với Cố vấn của AWS.

Dưới đây là 2 chương trình miễn phí hướng dẫn học & thi từ cộng đồng AWS She Builds: - Level cơ bản - AWS Cloud Practitioner (Miễn phí lệ phí thi $100): https://awsshebuildscloudupcpe.splashthat.com/ - Level Associate - AWS Certified Solution Architect - Associate (Miễn phí lệ phí thi $150): https://awsshebuildscloudupsaa.splashthat.com/


5 lượt xem0 bình luận
bottom of page